Traffic Accident Kanddahar

در نتیجۀ واژگون شدن یک موتر مسافربری در ولسوالی میوند ولایت قندهار حد اقل ۴۵ تن کشته و ۱۰ تن دیگر مجروح شده اند.

 به گفتۀ مقامات محلی یک موتر مسافربری نوع ۳۰۳ که از لشکرگاه به قصد کابل در حرکت بود با یک تانکر  بود تصادم کرده است.

قربانیان این حادثه باشنده گان قندهار، هلمند، کابل و بعضی ولایات های دیگر افغانستان هستند.

 عبدالقدیم پتیار، معاون والی قندهار با تائید این خبر گفته است که عامل اصلی این حادثه شورشیان اند که یک تانکر را درکنار جاده به آتش کشیده بودند و این بس مسافر بری با لاشۀ همان تانکر تصادم کرده است.

آقای پتیار گفت که پس از برخورد این موتر مسافر بری با تانکر، بس ۳۰۳ مسافر بری آتش گرفته و شناسائی هویت قربانیان را دشوار ساخته است.

شاهراه قندهار یکی از پرخطر ترین جاده های کشور است و همیشه قربانی میگیرد.