دو ورزش‌گاه معیاری به سطح بین‌الملل قرارست برای بازی‌های کرکت در آیندۀ نزدیک با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰ میلیون دالر در دو نقطه مختلف شهر کابل اعمار گردند.

سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن ام‌روز( پنج‌شنبه، ۴ میزان) در یک نشست خبری گفت که افغانستان عضویت سازمان آی سی سی را به طور دایمی به دست نیاورده‌ و شرط دایمی شدن تیم کرکت کشور به آن سازمان، تکمیل کردن معیاری‌های بین‌المللی می‌باشد.

وزیر شهر سازی یکی از شرط‌های عضویت دایمی شدن افغانستان را به سازمان آی سی سی، داشتن استدیوم‌های معیاری ورزشی برای بازی‌های کرکت گفت و افزود که در در آیندۀ نزدیک دو ورزش‌گاه معیاری در کابل اعمار خواهند شد.

به اساس اظهارات وزیر شهرسازی، ورزش‌گاه‌های که در شهر کابل اعمار می‌گردند دارای مشخصاتی همچو، جای بودوباش برای اعضای تیم‌های کرکت کشورهای خارجی، میدان بزرگ، مکان برای تماشاچیان و غیره موارد می‌باشند.

وی علاوه کرد که ساخت این ورزش‌گاه‌ها، بین ۸ میلیون تا ۱۰ میلیون دالر هزینه بر خواهد داشت و قرارست توسط شرکت‌های بین‌المللی در پایتخت افغانستان ساخته شود.

آقای نادری علاوه کرد که وزارت شهرسازی با در اختیار داشتن خوب‌ترین مهندسان، در قسمت طرح و دیزان و تخنیک ورزش‌گاه‌ها با اداره‌ها کرکت افغانستان هم‌کاری خواهد کرد.

وزیر شهرسازی گفت که ورزش‌گاه فعلی برای بازی‌های کرکت افغانستان با معیار جهانی برابر نیست و به زودی کار عملی ساخت ورزش‌گاه‌های تازه برای بازی‌های کرکت آغاز خواهد شد.

این درحالی‌ست که تیم کرکت افغانستان در سال جاری، درخشش‌های خوبی در میدان‌های بازی‌های بین‌المللی داشته و هم‌چنان توانسته‌است که دست آوردهای خوبی هم در این قسمت داشته باشد.

در نتیجۀ سعی و تلاش‌ اعضای تیم کرکت کشور در میدان‌های بازی‌های جهانی، افغانستان برای اولین‌بار توانست که عضویت سازمان ای سی سی را به دست بیاورد که عضویت دایمی در آن داری یک سلسه قانون و مقررات می‌باشد.