یک کودک ۱۱ ساله که در نیمۀ ماه میزان سال جاری از مربوطاتی حوزه یازدهم شهر کابل توسط رباینده‌گان ربوده شده بود، شب گذشته از چنگ دزدان مسلح آزاد شد.

وزارت امور داخلۀ افغانستان می‌گوید که کودک ۱۱ ساله محمد عیسا نام دارد و در ۱۷ ماه میزان سال جاری، توسط یک گروه اختطاف‌‍چی ربوده شده بود که شب گذشته نجات داده شد.

دفتر رسانه‌های وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌یی گفته‌ که منسوبین پولیس طی یک عملیات موفقانه حوالی ساعت ۹ شب گذشته اسامی محمد عیسا فرزند حاجی ضیا باشندۀ کابل را از چنگ رباینده‌گان آزاد کرده‌اند.

درخبرنامه آمده‌است که رباینده‌گان این کودک یازده‌ ساله را در ساحۀ کوته سنگی در مربوطاتی از حوزه پنجم شهر کابل نگهداری می‌کرده‌اند که در یک عملیات غافل‌گیرانه توسط نیروهای امنیتی نجات داده شده‌است.

وزارت امور داخله افغانستان تایید می‌کند که در رابطه به این قضیه هشت تن مظنون دست‌گیر گردیده که که در حال حاضر در توقف پولیس قرار دارند.

در عین حال، وزیر امور داخله که نیز در تحویلی کودک یازده ساله به خانه‌واده‌اش نیز حضور داشت، اعضای فامیل آن کودک از او و مراجع عدلی و قضای خواسته‌اند تا اختطاف‌چیان را به جزای اعمال شان برسانند.

این درحالی‌ست که در این اواخر، جرم‌های جنایی در کشور نظر به گذشته افزایش یافته که باعث نگرانی شهروندان کابل گردیده‌اند.