حامد کرزی، رییس جمهور اسبق کشور، ام‌روز( پنج‌شنبه، ۲۰ میزان) در یک نشست خبری، موقف کلی خود را در قبال راه‌برد تازه امریکا در مورد افغانستان و کشورهای آسیایی جنوبی اعلام کرد و گفت که استراتیژی جدید ترامپ پیام صلح در کشور ندارد و به همین دلیل مخالف آن می‌باشد.

موقف کلی آقای کرزی درحالی در مورد راه‌برد جدید امریکا در قبال افغانستان بیان می‌شود که مقام‌های رهبری حکومت وحدت ملی از آن حمایت کرده و افزوده‌اند که استراتیژی شامل فشارهای جدی بالای پاکستان است و باعث صلح در کشور خواهد شد.

با این همه؛ اما رییس جمهور سابق کشور گفت که افغانستان پس از حمله‌ تروریستی بر خاک امریکا مورد توجه امریکا و جامعه‌جهانی قرار گرفت و آنان به دلیل سرکوب هراس‌افگنان به افغانستان آمده‌اند که مردم نیز خیر مقدم گفته‌اند.

آقای کرزی گفت که در چندین سال اول، وضعیت امنیتی کشور خوب بود؛ اما به مرور زمان ناامنی درکشور افزایش یافت که به همین دلیل، مخالفتش را از سال ۲۰۰۵ میلادی با امریکا آغاز نموده‌است.

این رهبر پیشین حکومتی گفت که راه‌برد تازه امریکا ناامنی را در کشور افزایش داده، پیام صلح ندارد و یک تقابل بین امریکا و قدرت‌های همسایه افغانستان به‌وجوده‌ آورده‌است.

وی گفت که ما نمی‌خواهیم که افغانستان به مرکز رقابت‌های کشورهای بین‌المللی مبدل شود؛ اما راه‌برد تازۀ امریکا، افغانستان را به عنوان مرکزهای نبرد قدرت‌های جهانی مبدل و کشور ما را زیر پا آنان قرار خواهد داد.

آقای کرزی اما در مورد وارد نمودن فشار با راه‌برد تازه امریکا بالای پاکستان گفت که تصمیم‌های تازه گرفته شدۀ ترامپ، نمی‌تواند هیچ‌گاهی، بالای اسلام‌آباد فشار وارد نمایند و چنین سخنانی در زمان ریاست جمهوری اوباما نیز بیان شده بود که نتیجه نداده‌است.

وی نیز در قبال راه‌برد امریکا در مورد افغانستان از سران حکومت وحدت ملی خواست تا سیاست وی را که شامل گفت‌وگو با امریکا و در پهلوی آن صحبت با بزرگان اقوام بوده، تعقیب نمایند و خاطر نشان ساخت که در موارد اختلافی صدای‌شان بلند نماید و از آن‌ها حمایت همه‌جانبه خواهد کرد.

آقای کرزی نیز نقش پاکستان را در افغانستان حیاتی خواند و افزود که آرزو ما همین است که آن کشور اوضاع را درک کرده باشد و در برابر هراس‌افگنی به شکل صادقانه هم‌کاری نمایند.

ازسوی، کرزی گفت که افغانستان خواهان دوستی صادقانه با پاکستان است و افزود که اگر آن کشور هم‌کاری ننمایند، در افغانستان صلح و در اسلام‌آباد امنیت تامین نخواهد شد.