محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان به اساس پیشنهاد ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، معصومه مرادی والی ولایت دایکندی را از مقامش برکنار و وزیر اسبق فواید عامه را به جایش معرفی کرده‍‌‌است.

رییس جمهور کشور با صدور حکمی گفته‌است که اینجنیر محمود بلیغ، در بست فوق رتبه، بحیث والی دایکندی مطابق پیشنهاد ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی تعیین شده‌است.

در عین حال عبدالمتین بیگ، رییس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محل، هدف از این کارش را تقویت حکومت‌داری محلی و انجام امور کار به شکل به‌تر آن گفته‌است.

گفتنی‌ست که محمود بلیغ، وزیر پیشین فواید عامه دارای تحصیلات عالی به سویه ماستری می‌باشد که قبل از این نیز در نهادهای مختلف دولتی کار کرده‌است.

آقای بلیغ درحالی به حیث والی دایکندی معرفی می‌شود که قبل از این شماری از اعضای جامعه مدنی در آن ولایت، معصومه مرادی را به فساد و انحصار قدرت متهم کرده‌اند.

اعضای جامعه مدنی در دایکندی می‌گویند که خانم مرادی از امکانات دولتی جهت رسیدن‌ به هدف‌های شخصی‌اش استفاده کرده و آزادی بیان را در این ولایت محدود کرده‌است.

این درحالی‌ست که این اتهام‌ها هیچ‌گاهی از سوی خانم مرادی پذیرفته نشده‌است.

معصومه مرادی پس از ایجاد دولت وحدت ملی به حیث والی دایکندی از سوی دولت مرکزی معرفی شده و از حامیان معاون دوم ریاست جمهوری بود.