قرارداد پنج پروژه برای شش ولایت افغانستان به ارزش ۱٫۴ ملیارد افغانی میان وزارت فواید عامه و دفتر خدمات پروژوی سازمان ملل متحد به امضا رسید.

این قرار داد روز چهارشنبه(۲۹ سنبله) توسط یما یاری، سرپرست وزارت فواید عامه و نمایندۀ خدمات پروژوی سازمان ملل متحد با حضور عبدالله عبدالله، رییس اجرایی به امضا رسید.

ساخت سرک قلعۀ نو تا ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس، ساخت سرک چهارتوت تا دهنۀ ایارفیز ولایت فاریاب، ساخت سرک دوآب تا پل دهنۀ پیار مندوی ولایت نورستان، ساختمان پل کانکریتی ولایت خوست و قرارداد خدمات مشورتی ساخت ۱۵۲ کیلومتر شاه‌راه بغلان- بامیان و ۸۶ کیلومتر بدیل شاه‌راه سالنگ از پروژه‌هایی‌ست که در این قرارداد گنجانیده شده‌است.

یما یاری، سرپرست وزارت فواید عامه گفت که بیش‌تر از ۳۳ کیلومتر سرک تحت این قرارداد اعمار می‌گردد و یک پل ۸۰متره(در خوست) و قرارداد خدمات مشورتی تطبیق سرک اتصالی دوشی-بامیان و هم‌چنان راه بدیل سالنگ است که بانک جهانی هزینۀ این قراردادها را خواهد پرداخت.

در همین حال عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت یک بخش این پروژه‌ها پروژه‌هایی به سطح ملی در قسمت اهداف اقتصادی است و در سطح منطقه نیز تاثیرگذار اند.

آقای عبدالله افزود که هیچ پروژه‌یی به ملاحظۀ شخصی نباید معطل شود و وضعیت و شرایط افغانستان و مشکلاتی که مردم به آن مواجه هستند، اهمیت کارها در راستای توسعه و بازسازی کشور را بیش‌تر و موثرتر می‌کند.