گروه طالبان صبح امروز حمله‌های گروهیی را بالای ولسوالی برگ متال ولایت نورستان آغاز کرده‌اند.

مسؤولان در ولایت نورستان می‌گویند حملۀ طالبان بامداد امروز آغاز شده و درگیری این گروه با نیروهای امنیتی هنوز جریان دارد.

حافظ عبدالقیوم، والی نورستان تایید می‌کند که صدها طالب مسلح بالای پاس‌گاه‌های امنیتی برگ متال حمله کرده‌اند و در صدد تصرف ساختمان ولسوالی هستند.

این حملۀ طالبان از چندین جهت بالای ولسوالی برگ متال طراحی شده و به گفتۀ والی نورستان، بالای ساختمان ولسوالی نیز حمله آغاز گردیده‌است.

آقای عبدالقیوم می‌گوید تا به حال ۱۶ تن از جنگ‌جویان طالب در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند و قرار است نیروهای کمکی قول اردوی سیلاب به محل برسند.

طالبان در حالی بالای ولسوالی برگ متال حمله کرده‌اند که حمله‌های این گروه در یکی دو هفتۀ اخیر در حدی فروکش کرده بود.

با این حال، نیروهای امنیتی در بخش‌های مختلف کشور هنوز هم با جنگ‌جویان مربوط به گروه طالبان درگیر اند و روز گذشته امنیت ملی از کشته‌شدن ۱۲۹ جنگ‌جوی طالب خبر داد.