عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی‌ افغانستان از ناتوانی سران نهادهای امنیتی انتقاد کرده و حکومت را مسؤول قتل عام مردم در سرپل می‌داند.

والی بلخ ضمن همدری با خانه‌واده‌های قربانیان میرزااولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل، می‌گوید که در این حمله‌های گروه‌های تروریستی دست‌کم ۵۰ تن را کشته شده‌اند.

رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی می‌گوید که ضعف مدیریت در نهاد های امنیتی، نرسیدن به موقع کمک امنیتی از سوی حکومت و نبود دکترین نظامی معقول باعث شده‌اند، تا چنین فاجعۀ انسانی در سرپل بوجود بیاید.

والی بلخ به دولت هشدار می‌دهد که در آوردن اصلاحات باید تلاش صورت گیرد، در غیر آن روحیه دشمن بیش‌تر از پیش تقویت خواهد شد.

گفتنی‌ست که آقای نور هم‌چنان در رابطه به خواست‌های اخیرش که در مراسم حمایت مردم از ایتلاف نجات افغانستان در بلخ اظهار کرده بود، در صحبت با واشنگتن پوست گفته‌است که دولت باید به خواست‌های ما توجه جدی نماید و در غیر آن با استفاده از کنترول ادارات دولتی و میدان‌های هوایی، فشارها را بالای افزایش تا فلج گردد.

عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت، بارها از سیاست دولت افغانستان آن‌چه که او این سیاست را ناکام می‌خواند انتقاد کرده و به همین دلیل، ایتلاف نجات افغانستان را با رهبر حزب حرکت مردم افغانستان و معاون اول ریاست جمهور ایجاد کرده‌است.

والی بلخ در نشست‌های که اخیرا در کشور داشت گفت که هدف ایتلاف براندازی نظام نه؛ بل‌که راست کردن پای کج حکومت می‌باشد.