شهرداری کابل می‌گوید که ده‌ها کارخانۀ کلچه‌پزی و قنادی از سوی این اداره به دلیل عدم رعایت حفظ‌الصحه محیطی مسدود شده‌اند.

عبدالله حبیب‌زی، شهردار کابل می‌گوید که طی بررسی ریاست صحت محیطی و محیط زیست شهرداری کابل۳۲ کارخانه کلچه‌پزی و قنادی مسدود شده‌اند.

به اساس گفته‌های آقای حبیب‌زی، قبل از این برای کارخانه‌های کلچه‌پزی و قنادی اخطار داده شده بودند که باید به حفظ‌الصحه محیطی توجه داشته باشند.

حبیب‌زی می‌گوید، این تصمیم پس از آن گرفته شد که کارخانه‌های کلچه‌پزی و قنادی در بخش‌های از ناحیه اول به این اخطار توجه نکرده و حفظ‌الصحه را نیز مراعات نکرده‌اند.

شهردار شهر کابل تاکید می‌کند، تا زمانی‌که صاحبان این کارخانه‌ها، کارخانه‌های‌شان را مطابق به نورم‌های صحی و محیطی آماده نسازند، اجازه دوبارۀ فعالیت برای‌شان داده نخواهد شد.

رعایت حفظ‌الصحه محیطی یکی از مواردی اساسی در کارخانه‌های تولید کلچه و شیرنی است که از سوی بسیاری از مراکزی تولید شیرنی‌بات و کلچه‌پزی رعایت نمی‌گردد.

گفتنی‌ست که چندی قبل هم‌چنان نهادهای محیط زیستی در ولایت هرات شماری از کارخانه‌های شیرنی‌پزی را که با عث آلوده شدن هوا دراین ولایت گردیده بودند، مسدود کردند.

استفاده از چوب و بعضی از مواد پلاستیکی دیگر در کارخانه‌های تولید کلچه‌پزی و شیرنی‌پزی از چند سال بدین به شدت هوا مرکز و شماری از ولایت بزرگ کشور را به شدت آلوده‌ کرده‌است.