در جریان سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به قزاقستان، دو کشور بر سر آموزش و هم‌کاری نیروهای مرزی به توافق رسیدند.

دفتر شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که محمد حنیف اتمر که سرگرم دیدار از کشورهای آسیای میانه است، با دیلاموف رییس خدمات سرحدی قزاقستان در ادامۀ دیدارهایش با مقام‌های آن کشور، گفت‌گو کرده‌است.

آقای دیلاموف در این دیدار به هم‌کاری دوجانبه در سرحدات به خاطر جلوگیری از جرایم و تروریزم تاکید کرده‌است.

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته‌است که تجربۀ قزاقستان در نگه‌داری سرحدات قابل توجه است و خواهان شریک‌ساختن تجارب آنان با افغانستان گردیده‌است.

او گفته‌است که نیروهای سرحدی افغانستان در بخش‌های مرزی در بخش جلوگیری از تروریزم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته به آموزش  تجهیز نیاز دارند.

رییس خدمات سرحدی قزاقستان در این دیدار وعده کرده‌است که برنامۀ خاصی را به خاطر هم‌کاری و آموزش نیروهای سرحدی افغانستان روی دست می‌گیرند.

در همین حال آقای اتمر گفته‌است که افغانستان در مسیر خط دیورند از ناحیۀ رفت و آمد هراس‌افگنان از خاک پاکستان به مشکلات مواجه است.

در این دیدار هردوطرف توافق کرده‌اند که به خاطر ادامۀ هم‌کاری در بخش آموزش نیروهای سرحدی افغانستان و خدمات سرحدی، یک گروه کاری را ایجاد می‌کنند و این گروه‌ها وظیفه خواهند داشت تا چگونه‌گی هم‌کاری‌های سرحدی میان افغانستان و قزاقستان را به بحث بگیرند.