مسؤولان در بحیره مدیترانه می‌گویند که نیروهای بحری توانسته‌اند که بیش از ۹۰۰ پناه‌جو را از غرق شدن نجات بدهند.

به اساس گزارش دویچه‌وله، تعداد این مهاجران به ۹۱۹ تن می‌رسند و زمانی که می‌خواستند از طریق بحیرۀ مدیترانه وارد کشورهای اروپای گردند، کشتی شان واژگون شدند.

وزارت دفاع آلمان گفته‌است که این مهاجران در نزدیک به پنجاه کیلومتری سواحل لیبیا از آب بیرون کشیده شده‌اند.

به اساس گزارش، این پناه‌جویان از طریق دو کشتی کمک‌رسان غیر دولتی به کشور ایتالیا انتقال داده شده‌اند و قرار است که مقام‌های ایتالیایی این مهاجران را تحویل بگیرند.

نیروهای بحری آلمان در چوکات ماموریت بحری اتحادیه اروپا در بحیرۀ مدیترانه مصروف کمک‌های بشردوستانه‌اند که قبل از این چندین هزار پناه‌جو نجات داده‌اند.

این برای اولین بارنیست که نیروهای بحری در بحیرۀ مدیترانه این شمار مهاجران را از غرق شدن نجات داده‌اند؛ بل‌که قبل از این نیز این نیروهای توانسته‌اند که دست‌کم نزدیک به ۲۱ هزار مهاجر را از غرق شدن نجات بدهند.

بحیرۀ مدیترانه یکی از راه‌های بحری ورود به کشورهای اروپای است که هزاران تن با وجود مشکلات زیاد از این بحر سفر کرده و خود را به کشور مانند ایتالیا رسانده‌اند.

گفتنی‌ست که ایتالیا از جمله کشورهای است که در جریان چندین سال گذشته موج از پناه‌جویان را در خود را جا داده‌است و پس از انبوه مهاجران در آن کشور، مقام‌های ایتالیایی هشدار داده بودند که سرحدهای بحری خود را به روی قایق مهاجران بسته خواهد کرد.