دولت افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی حمله بالای زیارت‌کننده‌گان هندو را در ایالت کشمیر زیر خاک هندوستان که در آن نزدیک به ۲۰ تن کشته و زخمی شده‌اند، محکوم کرد.

ارگ ریاست جمهور با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان ضمن ابراز تسلیت به خانه‌واده‌های قربانیان، حملۀ تروریستی بالای موتر زائران در منطقۀ انانت‌ناگ کشمیر کشور هند را به شدید ترین الفاظ محکوم کرده‌است.

در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آماده‌ که آقای غنی گفته‌است، تروریستان به هیچ دین و قانونی احترام ندارند و به منظور ایجاد وحشت و نفرت در مکان‌های مقدس بالای زنان و اطفال حمله می‌کنند.

آقای غنی یک‌بار دیگر، کشورهای همسا‌یه را به مبارزۀ مشترک علیه هراس‌افگنی دعوت کرد و گفت که افغانستان  در حال حاضر در خط نبرد علیه تروریزم قرار دارد.

گفتنی‌ست که در جریان هفتۀ جاری در یک تیراندازی در منطقۀ انانت‌ناگ کشمیر هند، شش زائر هندو که پس از زیارت کردن به خانه‌های شان برمی‌گشتند کشته و ۱۲ نفر دیگر زخم برداشته‌اند و در میان کشته‌شده‌گان، شماری از زنان و کودکان نیز شامل اند.

نخست‌وزیر هند نیز این حمله را محکوم کرده و دولت پاکستان را متهم می‌کند که آن کشور، از بخش‌هایی از کشمیر که تحت کنترول اسلام‌آباد است، برای سازمان‌دهی حمله تروریستی علیه دهلی نو استفاده‌ می‌کند.

باید خاطر نشان ساخت که دولت پاکستان این ادعای دولت هندوستان را هیچ‌گاۀ نپذیرفته‌است