محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید صلح اول باید با پاکستان صورت گیرد و صلح با طالبان در مرحلۀ دوم قرار دارد.

رییس جمهور افغانستان پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که فابریکۀ مداخله در افغانستان باید بسته شود.

رییس جمهور افغانستان گفت که ترور ترور است، دهشت‌گری خوب و بد نمی‌شناسد و اولین صلحی که ما می‌خواهیم با پاکستان است و صلح با طالبان در ردۀ دو قرار دارد. آقای غنی اضافه کرد نوع ایجاد صلح با حزب اسلامی نشان داد که صلح بین‌الافغانی ممکن است.

حکومت افغانستان هم‌چنان پاکستان را در یک جنگ اعلام‌ناشده در برابر کشور می‌داند و باور دارد که این کشور از طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان حمایت می‌کند.

او در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده در مورد انحصارگرایی قدرت در ارگ گفت که افغانستان مملکت انحصار نیست و انحصار وقتی آمدن می‌تواند که دولت نهایت قوی باشد.

آقای غنی گفت من خاموشی‌ام از ترس نبود، از وحدت و ایجاد فضای اعتبار بود و مقام ریاست جمهوری باید مقام وصل باشد نه فصل.

محمد اشرف غنی در مورد ادامۀ سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها گفت که موضوع سرپرستی دو بعد دارد، یکی این‌که باید واضح می‌شد شورای ملی افغانستان از صلاحیت‌های خود چی نوع استفاده کرده و دوم امروز اگر فرشته‌ها را هم بیاورید اگر تعلق به یک ولایت داشته باشد قبول نمی‌شود.

در همین حال به باور او، استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان یک استراتیژی مثبت بوده‌است.

وی به خبرنگاران گفت که در سال ۲۰۱۸ شما شاهد این خواهید بود که قوای هوایی افغانستان به صورت بنیادی با طیاره‌های امریکایی مجهز می‌شود و سال ۲۰۲۰ تکمیل می‌گردد.

رییس جمهور غنی گفت در شصت سال گذشته این قدر بحث اساسی سر سیاست منطقوی و ثبات افغانستان صورت نگرفت که این بحث در مراحل اخیر تصمیم‌گیری است.

رییس جمهور افغانستان در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که طی چندین ماه از اعلام استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان سخن گفته می‌شود اما تا به حال از آن خبری نیست.