انفجار در داخل فرمان‌دهی پولیس ولسوالی اوبۀ هرات یک کشته و به شمول فرمان‌دۀپولیس این ولسوالی چهار زخمی به جا گذاشت.

مسؤولان امنیتی در غرب افغانستان می‌گویند این روی‌داد حدود ساعت ۱۰:۰۰ بجۀ پیش از چاشت امروز اتفاق افتیده‌است.

عبدالرؤوف احمدی، یک سخن‌گوی پولیس در هرات می‌گوید در این حادثه یک تن جان باخته و شیرآقا الکوزی فرمان‌دۀ پولیس اوبه با سه نیروی پولیس زخمی گردیده‌اند.

هرچند نوعیت این انفجار هندز مشخص نیست، ولی آقای احمدی می‌گوید بررسی‌های بیش‌تر به خاطر روشن‌شدن جزئیات بیش‌تر قضیه جریان دارد.

تا به حال مسؤولیت این روی‌داد را هیچ فرد یا گروهی به دوش نگرفته‌است.

ولایت هرات در غرب کشور از ولایت‌های نسبتن امن است اما گروه طالبان در شماری از بخش‌های آن فعالیت دارند.