ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یکی از فرمان‌دهان ۲۰ نفری گروه طالبان در کابل خبر می‌دهد.

در خبرنامه‌یی که روز سه‌شنبه(۱۳ سرطان) از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به نشر رسیده گفته شده که این فرمان‌دۀ طالبان از ناحیۀ پنجم شهر کابل بازداشت شده‌است.

به گفتۀ ریاست عمومی امنیت ملی، این سردستۀ طالبان عبدالرحیم مشهور به میوند و از جمله طراحان حمله‌های تروریستی این گروه بوده‌است.

بر اساس خبرنامه، عبدالرحیم در عملیات‌های متعدد تروریستی و مسلحانه در ولایت ارزگان سهم فعال داشته‌است.

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید این فرد اخیرا به دستور طالبان وارد شهر کابل گردیده بود و قصد داشت تا در روزهای عید حمله‌های تروریستی را در شهر کابل سازمان‌دهی نماید.

این در حالی‌ست که هرچند شهر کابل از حدود یک ماه به این‌طرف شاهد خونین‌ترین حمله‌ها بوده، ولی در روزهای عید امنیت آن به گونۀ به‌تر تامین گردیده بود.