طارق شاه بهرامی، سرپرست وزیر دفاع افغانستان می‌گوید در حال حاضر یک نیاز است که مربی‌های خارجی برای هم‌کاری با نیروهای امنیتی افغانستان اضافه گردد.

طارق شاه بهرامی در یک کنفرانس خبری پس از اشتراک در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسیل، ام‌روز سه‌شنبه ۱۳ سرطان به خبرنگاران گفت که پلان چهارسالۀ وزارت دفاع ملی در بخش تامین امنیت در این نشست مطرح شد.

وی گفت که ناتو در پیوند به تمویل و حمایت از برنامۀ چهار ساله وزارت دفاع تعهد کرده‌است که دولت افغانستان را در این زمینه هم‌کاری نماید.

سرپرست وزارت دفاع ملی گفت که اعضای سازمان اتلانتیک شمالی یک‌بار دیگر تعهد کردند که دولت افغانستان را از لحاظ سیاسی و نظامی حمایت و نیروهای امنیتی را در بخش تجهیز، تمویل و تعلیم هم‌کاری خواهد کرد.

آقای بهرامی هم‌چنان علاوه کرد که در طول چهار سال آینده نیروهای امنیتی افغان بیش‌تر تجهیز خواهند شد و برعلاوه مناطق امن در افغانستان زیادتر خواهد شد.

وزارت دفاع ملی افغانستان در مورد تصمیم اخیر سازمان ناتو مینی بر افزایش نیروهایش در افغانتسان گفت گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی نیاز به مشوره‌دهی و آموزش دارند و این یک ضرورت است که ارقام این مشاوران در کشور اضافه گردد.

این درحالی که ناتو در اخیرین روز نشست خود اعلام کرد که شمار سربازانش را در افغانستان افزایش می‌دهد، اما این سازمان مشخص نکرده‌است که چه تعداد سرباز به افغانستان می‌فرستد.

قابل ذکر است که در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار نیرو خارجی زیر چوکات ناتو در افغانستان حضور دارند که بیش‌تر نقش آموزش و مشوره‌دهی را دارا می‌باشند.