مسؤولان امنیتی ولایت پروان می‌پذیرند که مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرمان‌دهی پولیس آن ولایت در یک انفجار جان باخته‌است.

محمد زمان مموزی، فرمان‌دۀ پولیس ولایت پروان می‌گوید که این روی‌داد ناوقت روز گذشته در حوزۀ ۱۷هُم شهر کابل اتفاق افتیده‌است.

ماین مقناطیسی کارگذاری شده در موتر حامل عبدالصمد زلمی در ساحۀ سر کوتل منفجر شده که در پی آن رانندۀ آقای زلمی نیز زخمی گردیده‌است.

این روی‌داد زمانی اتفاق افتیده که مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرمان‌دهی پولیس پروان از آن ولایت وارد کابل گردیده‌است.

او پس از آن که یک سلسله جلسات مهم را با مسؤولان پولیس ولایت پروان در مرکز آن ولایت داشته، راهی کابل گردیده‌است.

فرمان‌دۀ پولیس پروان می‌گوید ماینی که صمد زلمی را هدف قرار داده در زیر چوکی او کارگذاری شده بود.

تا به حال عامل و انگیزۀ این روی‌داد مشخص نیست و مسؤولیت آن را هم به شمول طالبان، هیچ گروهی به دوش نگرفته‌است.