تمیم عاصی از سوی رییس جمهور افغانستان امروز به عنوان معاون وزیر دفاع در امور پالیسی و استراتیژی گماشته شد.

مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت تایید می‌کند که آقای عاصی امروز به گونۀ رسمی در اینست معرفی گردیده‌است.

تمیم عاصی در یک دهه اخیر در پست‌های مختلف در ادارات دولتی از قبیل رییس پالیسی و انسجام استراتیژی و سرپرست حقوق و معاهدات در دفتر شورای امنیت و رییس اطلاعات و ارتباط وزارت معادن کار کرده‌است.

باید خاطر نشان ساخت که معاون جدید وزارت دفاع به عنوان رییس انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت، مشاور ارشد وزیر احیا و انکشاف دهات و استاد در دانش‌گاه امریکایی نیز ایفای وظیفه کرده‌است.

آقای عاصی دانش‌یافتۀ دانش‌گاه کلمبیا- ایالات متحده امریکا در رشته اداره عامه می‌باشد و دارای سه سند ماستری از دانش‌گاه‌های مختلف می‌باشد.

گفتنی‌ست که او هم‌چنان در کشورهای فرانسه، کانادا، هند، ترکیه و جرمنی و نیز آموزش‌های عالی مدیریتی و پالیسی‌سازی دیده‌است.

به گفتۀ مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، مقالات مختلف آقای عاصی نیز در موارد امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی افغانستان در در ژورنال‌های بین‌المللی به نشر رسیده‌است.