مسؤولان در در دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری از تعدیل مادۀ پانزدهم قانون تحصیلات عالی و نهایی‌شدن طرح مقررۀ حمایت از حقوق مولف برای تصویب خبر می‌دهند.

دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید کمیتۀ قوانین، طرح مقررۀ تنظیم فعالیت بورد حمایت از حقوق مولف، مصنف، هنرمند، و محقق را زیر نظر سرور دانش معاون دوم رییس جمهور برای تصویب نهایی آماده کرده‌است.

‌معاون اول در جلسۀ کمیته قوانین، حمایت از حقوق معنوی را زمینه‌ساز توسعۀ علمی و رشد فن‌آوری و هم‌چنین باعث بازار اقتصاد افغانستان عنوان کرد.

وی علاوه کردخ که مطابق احکام قوانین، ارگان‌های ذی‌ربط باید در راستای حفظ حقوق مولف، مسؤولیت‌های‌شان را به صورت جدی انجام بدهند.

اعضای جلسه پس از ارایۀ نظرها و دیدگاه‌های شان، سرانجام طرح مقررۀ حمایت از مولف، مصنف و هنرمند و محقق را تایید و جهت تصویب نهایی به کابینه معرفی کردند.

گفتنی‌ست که در این جلسه، اعضای بورد هم‌چنان طرح تعدیل مجدد ماده پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه را مورد بررسی قرار دادند که سرانجام تأیید گردید.

براساس این طرح تعدیل، در تحصیلات عالی شبانه، هزینه پرداختی در بخش‌های علوم اجتماعی ۴۰۰۰ و در رشته‌های طبیعی ۶۰۰۰ می‌باشد.

اعضای جلسه هم‌چنان تایید کردند که برای معلولین و زنان باید ۵۰ درصد تخیفیف نیز در نظر گرفته شود.