شورای احزاب جهادی و ملی تاکید می‌کند که میان معترضان و حکومت میان‌جی‌گری خواهد کرد اما خیمه‌ها باید از  جاده‌های کابل برداشته شوند.

صبغت‌الله مجددی، رییس شورای احزاب جهادی و ملی روز یک‌شنبه(۲۱ جوزا) در یک نشست خبری با خوانش اعلامیه‌یی از آدرس این شورا گفت که اعتراض و تظاهرات حق قانونی شهروندان است و از آن حمایت و پشتی‌بانی می‌کند و از دولت صمیمانه می‌خواهد تا به خواست‌های معقول معترضان پاسخ مثبت دهد.

آقای مجددی گفت منحیث موسفیدتان از شما تمنا دارم تا در ماه رمضان از مسدودساختن راه‌ها و اذیت ملیون‌ها شهروند کابل جلوگیری نمایید که این یک گناه بزرگ است.

هم‌چنان رییس شورای احزاب جهادی و ملی گفت که من به عنوان خادم و خدمت‌گار مردم و بانی دولت اسلامی در افغانستان، در این مقطع زمان حاضر به تحقق خواست‌های معقول شما بوده با دولت داخل مذاکره شده و نقش میان‌جی را ایفا خواهم کرد.

این در حالی‌ست که حدود ده روز از برافراشتن خیمه‌های اعتراض در کابل توسط شهروندان می‌گذرد اما تا به حال قناعت آنان از سوی دولت حاصل نشده‌است.

بعد از آن که شماری از معترضان در تظاهرات پس از انفجار خونین در چهارراهی زنبق کابل کشته و زخمی شدند، معترضان در آغاز یک خیمه و سپس در چندین بخش کابل خیمه‌های اعتراض را برافراشته و جاده‌ها را به روی ترافیک بسته کرده‌اند.

پیش از این گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی این کار شهروندان را بیرون از چارچوب عقلی و شرعی خوانده گفت که باید خیمه‌های‌شان را بردارند.

هم‌چنان حزب پیوند ملی و حزب حق و عدالت هم از اعتراض‌کننده‌گان خواستند تا مطالبات‌شان را از طریق گفت‌گو با حکومت حل کنند.

از سویی، حزب تازه‌تاسیس جنبش نوین نیز امروز از حکومت خواست تا عاملان تیراندازی بر تظاهرکننده‌گن و مقصرین سوء مدیریت امنیتی در مراسم جنازۀ سالم ایزدیار را شناسایی نموده و مورد پی‌گرد قانونی قرار دهد.

در همین حال رییس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از نماینده‌گان شورای ملی که به خاطر حل منازعۀ معترضان با دولت هستند، گفته‌است که حکومت خواست‌های مشروع معترضان را خواهد پذیرفت.