دانش‌مندان قدیمی‌ترین فوسیل‌های نخستی‌های هوموساپین(Homo sapiens ) یا انسان‌های هوش‌مند را با قدامت ۳۰۰ هزار سال کشف کردند.

به گزارش سی‌ان‌ان، فوسیل‌های این انسان‌های ماقبل تاریخ در ساحۀ جیبیل ایرهود، در مراکش کشف گردیده‌است.

این کشف جدید که توسط (study in the journal Nature ) به نشر رسیده، ۱۰۰ هزارسال قدیمی‌تر از کشفی‌ست که پیش از این در زمینۀ هوموساپین‌ها صورت گرفته بود.

پیش از این فسیل‌هایی در افریقا کشف شده بودند که ۱۹۵ هزارسال قدامت داشتند.

این نخستین باری‌ست که بقایای انسان‌های باستانی در شمال افریقا کشف گردیده و کشف قبلی در جنوب افریقا توسط دانش‌مندان صورت گرفته بود.

فوسیل‌های کشف‌شده شامل یک جمجمۀ ناتمام، استخوان قسمت پایینی صورت که دندان‌ها در آن قرار دارند.

در ساحه‌یی که این فسیل‌ها به دست آمده ابزار سنگی، استخوان حیوانات و مدارکی موجودیت آتش در آن ساحه را نشان می‌دهد نیز به دست آمده‌است.

در گزارش سی‌ان‌ان گفته شده که آن‌چه در این کشف قابل ملاحظه‌است، تسخیر زمان تکامل انسان می‌باشد و ظاهر جمجمه و صورت این کشف مانند انسان‌های مودرن است اما جعبۀ یا قالب مغز به صورت کشیده می‌باشد.

جین جکوس هوبلین، رهبر گروه تحقیقی که این فوسیل‌ها را کشف کرده‌اند گفته‌است که تحلیل‌های آنان متقاعدشان کرده‌است که این کشف تازه که قدیمی‌ترین فسیل‌های انسان هوش‌مند است که در افریقا پیدا شده، ریشۀ انسان را ارایه خواهد کرد.

دانش‌مندان باور دارند که این کشف تازه می‌تواند دیدگاه و معلومات امروزیان را در مورد تکامل انسان تغییر دهد.

به نظر دانش‌مندان و محققین، گروه‌های مختلفی از نیاکان انسان هوشمند در جهان وجود داشته که با شیوه‌های متفاوتی زنده‌گی و تکامل کرده‌اند.