کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری و معاون شورای عالی صلح از سوی حکومت به عنوان رییس این شورا برگزیده شد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در جریان کنفرانس پروسۀ کابل گزینش محمد کریم خلیلی را تایید کرده گفت خوش‌حال است که پروسۀ صلح را مدیریت می‌کند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور نیز پیش از این گمارش آقای خلیلی به عنوان رییس شورای عالی صلح را تایید کرد.

محمد کریم خلیلی چهارمین چهرۀ جهادی است که به عنوان رییس شورای عالی صلح تعیین می‌گردد.

در حال حاضر محمد کریم خلیلی به عنوان رییس جدید شورای عالی صلح در کنفرانس پروسۀ کابل نیز اشتراک کرده‌است و به نظر می‌رسد گزینش وی هم‌زمان با برگزاری این کنفرانس صورت گرفته‌است.

هم‌چنان با توجه به این‌که در کنفرانس پروسۀ کابل امروز روی موضوع صلح گفت‌گو می‌شود، حضور رهبری این نهاد نیز در کنفرانس از سوی حکومت الزامی پنداشته می‌شود.

آقای خلیلی چهارمین رییس شورای عالی صلح است و پیش از ان برهان‌الدین ربانی، صلاح‌الدن ربانی و پیر سید احمد گیلانی در این پست کار کرده بودند.