دانش‌گاه امریکایی افغانستان یک‌بار دیگر خواهان رهایی هرچه زود دو تن از استادان ربوده‌شدۀ این دانش‌گاه از قید گروه طالبان است.

این دانش‌گاه با نشر بیانیه‌یی می‌گوید که خواستار رهایی بدون قید و شرق و آنی هم‌کاران‌شان کوین کینگ و تیمونی ویکس هستند.

در بیانیۀ این دانش‌گاه گفته شده که این دوتن برای تدریس جوانان افغان و کمک به بازسازی افغانستان به این کشور آمده بودند.

هم‌چنان این دانش‌گاه می‌گوید ما می‌خواهیم آنان هرچه زود آزاد شوند و بدون این‌که به آنان آسیبی رسانیده شود، به کنار خانه‌واده و دوستان و هم‌کاران‌شان بر گردند.

این دو استاد دانش‌گاه امریکایی افغانستان در ماه اگست سال ۲۰۱۶ میلادی توسط افراد گروه طالبان به گونۀ مرموزی از شهر کابل ربوده شدند.

سپس گروه طالبان ویدیوهایی از این دو استاد دانش‌گاه امریکایی افغانستان را نشر کردند که آنان خواهان رهایی‌شان گردیدند و رباینده‌گان‌شان خواهان مبادلۀ زندانیان طالبان با آنان شدند.

کوین کینگ امریکایی و تیمونی ویکس آسترالیایی در نزدیک دانش‌گاه امریکایی افغانستان توسط افرادی که لباس نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند، ربوده شدند.

لازم به ذکر است که حدود نه ماه پیش این دانش‌گاه هدف یک حملۀ مرگ‌بار تروریستی نیز قرار گرفت که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی گردیدند.