محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان حکم اعدام ۱۱ نفر از زندانیان گروه طالبان و شبکۀ حقانی را صادر کرده‌است.

برخی از منابع دولتی گفته‌اند که حکم اعدام این افراد روز گذشته از سوی رییس جمهور افغانستان صادر شده‌است.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان حکم اعدام ۱۱ نفر از افراد گروه طالبان و شبکۀ حقانی را صادر کرده‌است.

برخی از منابع دولتی گفته‌اند که حکم اعدام این افراد روز گذشته از سوی رییس جمهور افغانستان صادر شده‌است.

تا به حال در مورد هویت و جزئیات افراد یادشده چیزی گفته نشده و مشخص نیست کسانی که در فهرست اعدام قرار دارند، کی‌ها هستند اما هفت نفر آنان اعضای شورای کویته مربوط طالبان و چهارتن‌شان مربوط به شبکۀ حقانی هستند.

حکومت افغانستان سه‌سال پیش انس حقانی، فرد شماره‌دوی شبکۀ تروریستی حقانی را با یکی از افرا کلیدی این گروه بازداشت کرد.

انس حقانی پسر جلال‌الدین حقانی و عبدالله حافظ رشید یکی از اعظای نظامی این گروه در یک عملیات ویژه بازداشت گردیده بودند و اکنون در اسارات حکومت هستند.

اما گفته می‌شود که انس حقانی در میان افرادی که در فهرست اعدام قرار گرفته‌اند، نیست.

این در حالی‌ست که پس از حملۀ روز گذشته در کابل، شمار زیادی از شهروندان فراخوانی را در شبکه‌های اجتماعی راه‌انداخته و خواهان اعدام انس حقانی گردیدند.

تصمیم برای اعدام این افراد پس از آن توسط رییس جمهور گرفته شد که روز گذشته یک حملۀ خونین در کابل رخ داد و ۹۰ کشته و ۴۰۰ زخمی به جا گذاشت.

پس از این حمله، امنیت ملی افغانستان گفت که این حمله توسط شبکۀ حقانی به هم‌کاری و راه‌نمایی مستقیم شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان صورت گرفته‌است.