ناسا یا سازمان فضایی امریکا اعلام کرده‌است که یک برنامۀ جدید را برای رسیدن به خورشید راه‌اندازی کرده‌است.

این سازمان در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که کاوش‌گری بنام پارکر مسؤولیت این ماموریت را به عهده دارد و قراراست خود را به نزدیک خورشید برساند.

در عین حال این سازمان گفته‌است که این ماموریت تا تابستان سال آینده انجام خواهد شد و هنوز هیچ دانش‌مندی دست به این اقدام نزده‌است.

به گفتۀ سازمان فضایی امریکا یا ناسا،  کاوش‌گر خورشیدی پارکر در شش و یا هم ۷ کیلومتری خورشید در مدار آن قرار می‌گیرد و تحقیق‌های تازه را دربارۀ خورشید انجام خواهد داد.

این سازمان ابراز امیدواوی کرده که بتواند در ماموریت تازه‌اش دلایل درجۀ حرارت گرمی بیش از حد را در فضای خارجی خورشید دریافت نماید.

هرچند این ماموریت جدید سازمان فضایی امریکا تاریخی گفته می‌شود، اما دیده شود که این پژوهش‌گر خواهد توانست نتیجۀ درست از این سفر فضایی خود بگیرد ویاخیر.

هم‌چنان ادارۀ تحقیقات فضایی امریکا گفته‌است که اگر این پژوهش‌شان موفق گردد، وارد صفحۀ تازه‌یی از معلومات در مورد خورشید خواهند شد.