تیم ملی کرکت افغانستان پس از حملۀ خونین روز گذشته در کابل، بازی‌اش با تیم ملی پاکستان را لغو کرد.

در حالی که در هفتۀ جاری رییس ادارۀ کرکت افغانستان تاکید کرد نباید ورزش متاثر از مسایل سیاسی و دیگر موضوعات باشد، حملۀ روز گذشته به حدی متاثرکننده بود که بازی تیم ملی کرکت با پاکستان لغو شده‌است.

ادارۀ کرکت افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که امروز یک‌بار دیگر دشمنان صلح و ثبات کشور مردم بی‌گناه را به شهادت رسانیدند.

در خبرنامۀ کرکت‌بورد آمده‌است که این عمل‌کرد قابل صلح و دوستی نیست و به اساس راپور ادارات امنیتی افغانستان و خواست مردم کشور، این اداره هرگونه مسابقه و توافق دوجانبه با کرکت پاکستان را لغو می‌کند.

ادارۀ کرکت می‌گوید با کشوری که ترورپروری می‌کند و تروریستان در آن فعالیت دارند، هیچ‌گونه مسابقۀ دوستانه و هم‌کاری دوجانبه تطبیق نخواهد شد و قابل ادامه نیست.

خشم ادارۀ کرکت در حالی بالا گرفته که روز گذشته در حملۀ انتحاری خونینی که در کابل رخ داد، دست کم ۹۰ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی گردیدند.

از سویی، به تازه‌گی پس از سفر هیئت ادارۀ کرکت افغانستان به رهبری عاطف مشعل رییس این اداره به پاکستان، تفاهمی میان افغانستان و پاکستان به منظور راه‌اندازی مسابقۀ کرکت برگزار گردیده بود.

آقای مشعل دوروز پیش اظهار داشت که باید به کرکت به عنوان یک ورزش نگاه شود و از مسایل دیگر نباید متاثر گردد و به همین دلیل، مسابقه میان پاکستان و افغانستان برگزار می‌گردد.