پس از آن‌که ناامنی‌ها در شمال کشور افزاریش یافت، وزارت امور داخلۀ کشور فرمانده‌هان ولایت‌های بدخشان و فاریاب را تبدیل کرد

وزارت امور داخله می‌گوید، هدف از این تبدیلی‌ها بهتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت‌های شمالی‌ به خصوص در بدخشان و فاریاب‌اند.

وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌یی به همین مناسب می‌‌گوید، مل‌پاسوال عبدالخالق اقصا را به عنوان فرمانده جدید پولیس بدخشان و مل‌پاسوال دلاورشاه دلاور را به عنوان فرمانده جدید فاریاب تعیین کرده‌است.

وزارت امور داخله نیز گفته‌است که منظوری این فرمانده‌هان را محمد اشرف غنی، رییس جمهور نیز صادر کرده‌است.

قبل از این،  غلام سخی غفوری، به عنوان فرمانده پولیس ولایت بدخشان و عبدالنبی الهام به عنوان فرمانده پولیس ولایت فاریاب ایفای وظیفه می‌کردند.

در خبرنامه این وزارت گفته‌ شده‌است که قومندانان امنیه ولایت‌های فاریاب و بدخشان در بست‌های مختلف در ریاست پیژنتون بعد از این وظیفه انجام می‌دهند.

در عین حال وزارت امور داخله از فرمانده‌هان جدید ولایت‌های بدخشان وفاریاب خواسته تا در راستای بهبود امنیت، کاهش جرم‌ها و سایر از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ نورزد.

این درحالی‌ست که عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور با هیئت همراه‌اش به منظور بررسی وضعیت امنیتی در ولایت بدخشان سفر کرده بود.