در حالی که هنوز تصمیم امریکا مبنی بر فرستادن نیروهای تازه به افغانستان مشخص نیست، بریتانیا فرستادن نیروهای تازه به افغانستان را بررسی می‌کند.

بر اساس برخی از گزارش‌ها، وزارت دفاع بریتانیا گفته‌است که در حال بررسی فرستادن نیروهای بیش‌تر آن کشور به افغانستان هستند.

هم‌چنان یکی از سخن‌گویان ارتش بریتانیا پس از سفر ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو به آن کشور گفته‌است که بریتانیا در ماموریتش به افغانستان متعهد است.

این در حالی‌ست که از چندی به این‌طرف بحث فرستادن نیروهای بیش‌تر امریکایی به افغانستان نیز مطرح است ولی تا هنوز این مسئله مشخص نیست.

مقام‌های امریکایی به شمول جیمز متیس، وزیر دفاع آن کشور چندی قبل گفته بودند که در حال رای‌زنی برای فرستادن نیرو به افغانستان هستند.

اما شان سپایسر، سخن‌گوی کاخ سفید یک روز پیش گفت که رییس جمهور امریکا در مورد فرستادن نیروهای بیش‌تر به افغانستان تا به حال تصمیم نگرفته‌است.

در حال حاضر ۹۸۰۰ نفر از نیروهای امریکایی و هم‌چنان ۵۰۰ تن از نیروهای بریتانیا در چارچوب حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند.

از سویی، کشور دانمارک نیز در مورد فرستادن دوبارۀ شماری از نیروهای آن کشور به افغانستان اخیرا اعلام آماده‌گی کرده‌است.