محمود احمدی نژاد و حمید بقایی دو تن از نامزدان ریاست جمهوری ایران که از سوی شورای نگه‌بان آن کشور رد صلاحیت شدند، از خود واکنش نشان داده‌اند.

احمدی نژاد و حمید بقایی با نشر اعلامیه‌یی گفته‌اند که در انتخابات پیش‌رو از هیچ نامزد ریاست جمهوری حمایت نخواهند کرد.

در اعلامیۀ نشر شده، آمده‌است که رییس جمهور پیشین ایران و معاونش گفته‌اند دلیل نامزدشدن در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی ایران خواست طرف‌داران آن‌ها بوده‌است.

آقای بقایی و احمدی نژاد هم‌چنان گفته‌اند که ما خادم کوچک ملت و مردم ایران و سرباز انقلاب هستیم.

این گفته‌های محمود احمدی نژاد و حمید بقایی پس از آن مطرح می‌شود که شورای نگه‌بان ایران هردو تن آن‌ها را رد صلاحیت کرده‌است.

هرچند رییس جمهور پیشین ایران، قبل از این گفته بود که هیچ دلیلی برای رد صلاحیت شدنش وجود ندارد، اما با وجود آن هم دیده می‌شود که شورای نگه‌بان او و معاون دور ریاست جمهوری‌اش را رد صلاحیت کرده‌است.

با رد صلاحیت شدن محمود احمدی نژاد و بقایی، شش تن از کاندیدهای ریاست جمهوری ایران به مرحلۀ نهایی کارزار انتخاباتی رفته‌اند و ۳۰ روز وقت دارند که تا دست به تبلیغات در آن کشور بزنند.

رییس جمهور پیشین ایران از این قبل نیز از سوی علی خامنه‌یی، رهبر جمهوری اسلامی آن کشور توصیه شده بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ اشتراک نکند.

اما آقای احمدی نژاد در روز نام‌نویسی، اعلام کرد که توصیه رهبرجمهوری اسلامی ایران دربارۀ اشتراک کردن‌اش در انتخابات نبوده‌است.