Toronto Police

پولیس در جستجوی چهار زن اند که به تاریخ ۳۰ مارچ یک پسر ۱۹ ساله را مورد تجاوز گروهی قرار دادند.

این پسر شب سی ام ماه مارچ در یک کلوپ شبانه در شهر تورانتوی کانادا با چهار خانم معرفی شد. نیمه های همان شب وقت برگشت به خانه با همین خانمها یکجا بسوی خانه اش حرکت کرد، اما این خانم ها مسیرشان را تغیر دادند و پسر را با خود به جای دیگری در غرب شهر تورانتو انتقال دادند.

این پسر نوزده ساله در اظهاراتش به پولیس گفته است که هرچهار آنها به صورت گروهی وی را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند.

گفته میشود متجاوزین بین سنین سی الی سی و پنج بوده و لباس سیاه به تن داشته اند.

پولیس تورانتو در جستجوی ردیابی آنها اند و تاکنون از موقعیت دقیق آنها اطلاعی در دست نیست.