زهرا دوگان که یکی نقاشان و روزنامه‌نگاران کردی در ترکیه است، از سوی دادگاۀ جزایی ولایت ماردین این کشور به دو سال و ده ماه زندان محکوم شده‌است.

به اساس گزارش روزنامۀ جمهوریت چاپ ترکیه، دادگاۀ جزایی ولایت ماردین، جرم اصلی خانم دوگان را کشیدن تصویر عملیات نظامی در این محل اعلام کرده‌است.

اعلام محکومیت زهرا دوگان به خاطر به تصویر کشیدن عملیات نظامی به کم‌تر از سه سال زندان از سوء دادگاه در حالی صورت می‌گیرد که این نقاش کردی دلیل زندانی‌شدنش را کشیدن بیرق ترکیه روی ساختمان‌های ویران، عنوان می‌کند.

خانم دوگان هم‌چنان در صحفۀ تویتر خود گفته که مسئوول ویرانی این ساختمان‌ها دولت ترکیه است و او فقط این خرابی‌ها را به تصویر کشیده‌است.

زهرا دوگان نقاش نیز متهم است که عضویت حزب کارگران کردستان پ.ک.ک را داشته‌است.

وکیل خانم دوگان گفته با استناد به آثار هنری، متهم‌کردن موکلش در ارتباط به بایک سازمان تروریستی حمله به آزادی بیان و هنر غیر قانونی است.

شهر نوسایبین ولایت ماردین در سال پار شاهد عملیات نظامی نیروهای ترکیه به خاطر نابودی نیروهای  حزب پ.ک.ک بود که این حزب از سوی دولت ترکیه به عنوان یک سازمان تروریستی خوانده می‌شود.

وب‌سایت پروژۀ صدا نیز بعد از محکوم‌شدن خانم دوگان به زندان، تبلیغات بین‌اللملی اطلاع‌رسانی را برای آزادی این خانم روزنامه‌نگار آغاز کرده‌است.

این وبسایت از شرکت کننده‌گان خواسته که از نخست‌وزیر و وزیر دادگستری یا عدلیۀ ترکیه بخواهند تا زهرا دوگان نقاش و روزنامه‌نگار کردی را رها کنند.