Afghan National Army (ANA) soldiers descend from helicopter on a roof of a military hospital during gunfire and blast in Kabul, Afghanistan

کمیسیون تحقیق در مورد حملۀ هفتۀ گذشته بالای بیمارستان سردار محمد داوود می‌گوید مالک موتری که در آن حمله از آن استفاده شده، شناسایی شده اما در مورد دست‌داشتن پزشکان شفاخانه در این حمله، تردید وجود دارد.

هلال‌الدین هلال، رییس کمیسیون تحقیق در مورد این قضیه پیش از چاشت روز چهارشنبه(۲۵حوت) در نشست خبریی گفت که در این پرونده به شمول کسانی که سهل‌انگاری کردند یا مظنون شناخته شده‌اند، ۲۴ نفر گرفتار گردیده‌است.

آقای هلال گفت شماری از ستاژورها هم به خاطر تکمیل‌کردن دورۀ ستاژشان به این بیمارستان معرفی می‌شوند، برخی‌ها برای درمان و تعدادی نیز برای تداوی به بیمارستان می‌روند که معمولا منسوبین تشکیل‌دهندۀ بیمارستان چهارصدبستر دوهزار نفر است ولی با زخمیان، بیماران و کسانی که رفت‌وآمد دارند روزانه به چهارهزار می‌رسد.

معاون وزارت دفاع گفت که متاسفانه از خلا دشمن توسط عمال خود استفاده کرده و در بیمارستان حملۀ تروریستی انجام داد که مظنونان، متهمان و کسانی که مشکوک به این قضیه بودند، بازداشت گردیده و زیر تحقیقات هستند.

در حمله به بیمارستان سردار محمد داوود که هفتۀ گذشته در ساحۀ وزیر اکبرخان کابل رخ داد، داستان‌های گوناگونی وجود داشت و تلفات آن را نیز برخی از نماینده‌گان مجلس تا ۱۵۰ کشته و بیش از ۱۵۰ زخمی عنوان کردند.

اما هلال‌الدین هلال گفت چیزی را که من در این روزها شنیدم نود و نو درصد شایعات است و آمار شهیدان در این حادثه به فقط به ۵۰ نفر رسیده و حدود ۳۰ زخمی باقی مانده‌است.

او ضمن این‌که گفت مدارکی وجود دارد که این حمله در بیرون از افغانستان طراحی گردیده، افزود این‌که تروریستان در شفاخانه چی قسم داخل شدند، تا امروز ما هیچ نقطه‌یی پیدا نکردیم که از قبل صورت گرفته باشد و متاسفانه در همان روز صورت گرفته که پنج نفر تروریست با موتر وارد آن‌جا گردیده‌اند.

هلال تاکید کرد شواهد و مدارکی که از داخل شفاخانه هم‌کاری شده باشد، هنوز رویش کار جریان دارد اما واسطه‌یی که آن‌جا استفاده شده، پلیت جعلی دارد.

رییس کمیسیون تحقیق در مورد این پرونده افزود که واسطه مربوط به یک کسی است که تثبیت شده که هم مالک واسطه و هم کسی که در عبور آن غفلت کرده، زیر تحقیقات قرار دارند.

اما وی این را هم گفت که مهاجمان تلاش داشتند در جریان جلسه‌یی در بیمارستان، خود را به متخصصین برسانند و آنان را به قتل برسانند که متخصصین آگاه گردیده و محل را ترک کردند.

این نظامی ارشد وزارت دفاع اضافه کرد پزشکان در حملۀ مهاجمین دخیل نیستند و هیچ سند و مدرکی و چیزی وجود ندارد که داکتران بیمارستان در این قضه هم‌کاری کرده باشند.

این در حالی‌ست که برخی از پزشکان و زخمیان روی‌داد گفتند شماری از مهاجمان را می‌شناختند و حتا برخی از آنان کارآموزان پزشکی بودند که در آن بیمارستان کار می‌کردند.

به گفتۀ آنان، حتا مهاجمان در عقب دروازۀ دفتر پزشکان آنان را با نام صدا می‌کردند و صدای‌شان هم برای برخی‌ها آشنا به نظر می‌رسیده‌است.