ghafar dawi

عبدالغفار داوی، شوهر شکریه بارک‌زی وکیل پیشین مجلس نماینده‌گان و یکی از سهام‌داران پیشین کابل‌بانک از سوی دادستانی کل بازداشت شده‌است.

منابع به رسانه‌ها گفته‌اند که عبدالففار داوی که رییس اجرایی شرکت نفت داوی نیز بوده، به اتهام اختلاس ده‌ها ملیون دالر توسط دادستانی بازداشت شده‌است.

گفته می‌شود آقای داوی ده روز پیش در پیوند به اختلاس در قراردادهای نفت، از سوی دادستانی ممنوع‌الخروج اعلام گردیده.

داوی پس از آن‌که از سوی دادستانی بازداشت گردیده، به زندان پل چرخی کابل انتقال داده شده و گفته می‌شود مدارک معتبر در مورد این پرونده علیه داوی وجود دارد.

عبدالغفار داوی در پروندۀ کابل‌بانک نیز مورد اتهام قرار گرفته بود و یک‌سال پیش گفته‌هایی وجود داشت مبنی بر این‌که آقای داوی ده‌ها ملیون دالر باقی‌داری کابل‌بانک را پرداخت نکرده‌است.

پروندۀ کابل‌بانک، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در افغانستان است که با آن‌که حکومت وحدت ملی دوسال پیش در آغاز کارش باجدیت آن را بازگشایی کرد، هنوز نتوانسته تکمیلش کند.

با این حال اقدامات حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد، به ویزه پس از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری خوش‌بینی‌هایی را هرچند اندک، اما به میان آورده‌است.