150903115424_ghor_lashing_640x360_reuters

وزارت امور زنان افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان در کشور اظهار نگرانی می‌کند و هشدار می‌دهد که ادامۀ خشونت‌ها می‌تواند به دست‌آوردهای گذشته صدمه وارد سازد.

دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان روز یک‌شنبه(۱۵ حوت) در مراسمی اظهار داشت که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باید برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه رشد و تقویت یابد.

خانم نظری اظهار داشت که اگر خشونت‌هایی چون بریدن بینی، تجاوز جنسی، خشونت‌های خانه‌واده‌گی، ازدواج‌های اجباری، منع تحصیل و دیگر موارد جلوش گرفته نشود، می‌تواند سبب شود تا دست‌آوردهای یک و نیم دهه از دست برود.

وزیر امور زنان از علمای دینی، رسانه‌ها و پولیس خواست تا در حمایت از حقوق انسانی و اسلامی زنان در کنار خانم‌ها ایستاده شوند.

وزارت امور زنان در حالی از این موضوع اظهار نگرانی می‌کند که خشونت علیه خانم‌ها هنوز هم به حد کافی و به شیوه‌های مختلف در کشور وجود دارد.

از حدود دوسال به این‌طرف خانم‌ها به انواع خشونت از تجاوز جنسی گرفته تا سنگ‌سال، تیرباران‌شدن و بریدن اعضای بدن‌شان مواجه شده‌اند.

در این مدت ده‌ها روی‌داد دادگاه‌های صحرایی خانم‌ها توسط مخالفان مسلح دولت، مردم و حتا برخی از مسؤولان دولتی نیز صورت گرفته که در برخی از موارد منجر به قتل زنان گردیده‌است.