بادغیس badghis- badghes

هشت نفر از اعضای پولیس ملی افغانستان و فرمان‌دهی پولیس ولایت بادغیس امروز به اتهام فروش مرمی به گروه طالبان بازداشت گردیدند.

مسؤولان در ولایت بادغیس می‌گویند این افراد اعتراف کردند که بیش از ۷۰ هزار فیر مرمی کلاشینکوف را به مخالفان مسلح دولت به فروش رسانیده‌اند.

سخن‌گوی والی بادغیس می‌گوید این افراد منسوبین فرمان‌دهی پولیس بادغیس هستند که هر گلولۀ رسام را روشن‌انداز را ۲۰ افغانی و گلوله‌های عادی را به ارزش ۱۵ افغانی به گروه طالبان به فروش رسانیده‌اند.

به گفتۀ ظاهر بهاند، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ فیر مرمی نیز از نزد این افرا به دست آمده و در بررسی‌ها به آن‌چه کرده‌اند، اعتراف نموده‌اند اما گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

این در حالی‌ست که نگرانی‌ها از افزایش نفوذ گروه طالبان در میان نیروهای امنیتی نیز وجود دارد و اخیرا مسؤولان محلی در برخی از بخش‌های کشور، نسبت به آن هشدار دادند.

در همین حال روابط یا نفوذ گروه طالبان در میان‌شان با نیروهای امنیتی در برخی از بخش‌ها هرچند به ندرت، اما کم‌پیشینه نیست و در سال‌های اخیر در چندین روی‌داد، حتا نیروهای امنیتی هم‌کاران‌شان را در چند حادثه تیرباران کرده و به طالبان پیوسته‌اند.