voilence-against-women

دادستانی کل افغانستان به هدف کاهش خشونت علیه زنان با چهار نهاد کلیدی حکومت تفاهم‌نامه امضا کرد.

این تفاهم‌نامه‌ها چاشت روز پنج‌شنبه(۴ قوس) میان دادستانی کل و وزارت‌های معارف، صحت عامه و تحصیلات و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به امضا رسید.

اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی و عبدالباقی پوپل سرپرست ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی هریک به گونۀ جداگانه امضاکننده‌گان این تفاهم‌نامه با فرید حمیدی دادستان کل افغانستان بودند.

دادستان کل افغانستان در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ها به منظور کاهش خشونت علیه زنان گفت که هدف از امضای این تفاهم‌نامه‌ها کاهش خشونت در افغانستان و جست‌جوی راه‌های هم‌کاری به خاطر مبارزۀ موثر و نظام‌مند علیه خشونت در افغانستان است.

آقای حمیدی آمار خشونت علیه زنان در افغانستان را نگران‌کننده خوانده از آن به عنوان یک معضل جدی و اساسی یاد کرد و خاطرنشان ساخت که برای مبارزه با آن اقدامات و تعهدات اساسی و جدی نیاز است.

به گفتۀ او تنها برخورد عدلی و قضایی نمی‌تواند خشونت علیه زنان را کاهش دهد، بل با مجموعه‌یی از تدابیر عدلی و قضایی، اقتصادی، فرهنگی و… باید ریشه‌های خشونت در افغانستان خشکانده شود.

افغانستان هنوز به عنوان یک کشور خشونت‌زده شاهد شیوه‌های گوناگون آن علیه انسان‌ها و حتا محیط است که بیش‌ترین قشر آسیب‌پذیر در این میان در حال حاضر زنان پنداشته می‌شوند.