election

اعضای جدید کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی که از سوی رییس جمهور انتخاب شده‌اند، سوگند یاد کردند تا به کارهای انتخاباتی‌شان آغاز نمایند.

پس از بیش از دوسال چانه‌زنی سران حکومت مبنی بر ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، سرانجام کمیتۀ گزینش که از چندی به این‌طرف در این زمینه کار می‌کرد، حدود دوهفته‌پیش فهرست نهایی 21تن برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و 15تن برای عضویت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را که پیش از آن به رییس جمهور سپرده بود، اعلام داشت.

سرانجام رییس جمهور هفت تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و پنج‌نفر را برای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برگزیده که در میان‌شان زنان نیز حضور دارند و پس از چاشت امروز مراسم سوگند وفاداری به کارشان را در حضور رییس جمهور، رییس دادگاه عالی، رییس اجرایی و معاونان ریاست‌های جمهوری و اجرایی و اعضای کابینه و مجلس نماینده‌گان به جا کردند.

رفیع‌الله بیدار، معاذالله دولتی، وسیمه بادغیسی، نجیب‌الله احمدزی، گلاجان عبدالبدیع صیاد و عبدالقادر قریشی به عنوان اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و غلام دستگیر هدایت، حمیرا حق‌مل، عبدالبصیر فایز، علی رضا روحانی، عبدالعزیز آریایی به حیث اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی سوگند یاد کردند.

کسانی که برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی برگزیده شده‌اند، به گفتۀ رییس جمهور علاوه بر لیاقت مسایلی چون سهم جغرافیایی و مذهبی نیز در مورد آنان در نظر گرفته شده‌است.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در جریان مراسم سوگند اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی گفت، با آن‌که کمیسیون‌های انتخاباتی مستقل هستند، اما هم‌چنان نظارت ملی و بین‌المللی را در جریان کارشان خواهند داشت.

اما او تاکید کرد که حکومت ضمن هم‌کاری با این کمیسیون‌ها و تامین امنیت‌شان، به استقلالیت این کمیسیون‌ها نیز پاس خواهد داشت و از مداخله به دور خواهند بود.

آقای غنی گفت تخلفات انتخاباتی که از سوی قانون به عنوان جرایم انتخاباتی شناخته شده، از سوی مراجع انتخاباتی جدی گرفته شود و متخلفان به عنوان مجرم از سوی حکومت مورد پی‌گرد قرار می‌گیرند.

رییس جمهور خطاب به اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی گفت که از همین اکنون باید آماده‌گی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی روی‌دست گرفته شود که انتخابات‌های آینده چی پارلمانی و شوراهای ولسوالی و چی انتخابات ریاست جمهوری به شفاف‌ترین وجه ممکن برگزار گردد و مورد اعتماد کامل مردم قرار گیرد.