unama

نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما کشتار غیر نظامیان توسط گروه‌های هراس‌افگن در ولایت غور را نکوهش کرد.

یک‌روز پیش جنگ‌جویان مسلح مربوط دولت اسلامی یا داعش ده‌ها تن از افراد ملکی را که سرگرم جمع‌آوری هیزم بودند، در ولسوالی فیروز کوه غور گروگان گرفتند.

آنان سپس افرادی را که گفته شد بیش از ۳۰ تن هستند اما یوناما این آمار را ۲۶نفر عنوان می‌کند، تیرباران کردند.

جنگ‌جویان مسلح پس از آن غیر نظامیان را به گونۀ انتقام‌جویانه تیرباران کردند که با نیروهای امنیتی درگیر شده و پسر یکی از فرمان‌دهان‌شان کشته شده‌است.

پرنیل کاردی، معاون فرستادۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان این قتل را بی‌مفهوم و وحشیانه خوانده و نسبت به آن اظهار تاثر کرده‌است.

آقای کاردیل افزوده‌است که این یک عمل بی‌رحمانه بوده و مرتکبین آن باید مورد بازپرس قرار گیرند.

یونامه در اعلامیه‌یی که به نشر سپرده می‌گوید که قتل و گروگان‌گیری غیر نظامیان تخطی جدی از قانون بشردوستانۀ بین‌المللی است و تمام جناح‌های درگیر به شمول عناصر ضد دولت باید متعهد به رعایت آن باشند.