1807381_121

تفاهم‌نامۀ کمک حدود ۸۰۰ ملیون دالری امریکا به افغانستان میان وزارت مالیه و ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا به امضا رسید.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان روز دوشنبه(۳ عقرب) در جریان نشست خبری به هدف امضای این تفاهم‌نامه گفت پس از این‌که در کنفرانس بروکسیل جامعۀ جهانی تعهداتش را به افغانستان اعلام کرد، این جزئی از تعهداتی‌ست که امریکا به افغانستان اعلام داشته بود.

قرار است این کمک که به ارزش مجموعی ۷۹۱ ملیون دالر امریکایی است، در بخش‌های محصولات زراعتی، ایجاد فرصت‌ها برای زنان، سکتور معارف و تحصیلات عالی و خدمات صحی به مصرف برسد.

آقای حکیمی گفت این کمک‌ها به گونۀ شفاف و ۵۰ درصد آن بخشی از کمک‌های افتخاری از طریق بودجۀ افغانستان و متباقی از طریق موسساتی که با ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا قرارداد دارند، به مصرف خواهد رسید.

وزیر مالیه گفت تمام کمک‌هایی که در نشست بروکسیل برای افغانستان در نظر گرفته شده برای چهار سال است ولی کمکی که قراردادش امروز به امضا رسید، برای چهارسال در نظر گرفته شده و اگر پیش از چهارسال هم تکمیل شود، دیگر پول به تکمیل این پروژه پرداخت خواهد شد.

این در حالی‌ست که در نشست بروکسیل که در هفته‌های گذشته در بلجیم در مورد افغانستان برگزار گردید، جامعۀ جهانی حدود ۱۶ ملیارد دالر کمک برای افغانستان اعلام داشتند.