eeb9e2b8-e2d4-4e1f-a42d-f8bb8ba67ba5_w987_r1_s

درست یک‌سال پس از سقوط قندز به دست گروه طالبان، در زمان تقریبا مشابه این گروه یک‌بار دیگر حمله‌های‌شان را بالای شهر قندز آغاز کردند.

یک‌شب پیش طالبان از چندین جهت بالای قندز حمله کردند و ناوقت دی‌روز بخش‌هایی از قندز را تصرف کردند اما اکنون نیروهای امنیتی دوباره پیش‌روی کرده برخی از نقاط را از وجود آنان پاک کرده‌اند.

مقام‌های محلی در قندز می‌گویند نیروهای کمکی به شمول کماندو شب گذشته توانسته‌اند پس از ورود به قندز ساحاتی را در شهر از طالبان پاک‌سازی کنند، اگرچه هنوز درگیری جریان دارد.

هرچند اسدالله امرخیل، والی قندز می‌گوید در حال حاضر درگیری کاهش یافته اما گفته می‌شود درگیری کوچه‌به‌کوچه هم‌چنان در شهر قندز جریان دارد.

طالبان توانسته بودند به جز ساختمان ولایت، ریاست عمومی امنیت ملی، فرمان‌دهی پولیس، بالا حصار و فرودگاه ولایت قندز تمام بخش‌های شهر قندز را به تصرف در آورده بودند.

در همین حال سید محمود دانش، سخن‌گوی والی قندز با آن‌که از آمار مشخصی یاد نمی‌کند می‌گوید تلفات زیادی به گروه طالبان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در قندز وارد گردیده‌است.

اما امرالدین ولی، عضو شورای ولایتی قندز وضعیت را در شهر خراب می‌داند و می‌گوید به جز چوک قندز که توسط نیروهای کماندو تصرف شده، دیگر بسیاری از بخش‌ها در دست طالبان و راه‌ها به همه‌سو بسته‌است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان می‌گوید که بسیاری از بخش‌های شهر قندز هنوز در تصرف افراد آنان قرار دارد.

او ادعا می‌کند که چوک و دیگر بخش‌های قندز به دست طالبان افتیده و درگیری در ساختمان ولایت و فرمان‌دهی پولیس جریان دارد.

طالبان که سال گذشته نیز در همین ماه توانسته بودند قندز را برای مدت سه‌روز به تصرف‌شان در آورند، اکنون دوباره در صدد تحقق این رویای‌شان برآمده‌اند.