farid hamidi.jpg.

دادستان کل افغانستان تاکید می‌کند که بررسی کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد حملۀ انتحاری بالای جنبش روشنایی در ده‌مزنگ شفاف و عادلانه خواهد بود.

رییس کمیسیون حقیقت‌یاب در این مورد می‌گوید که کمیسیون از قاطعیت، شفافت و سرعت کار خواهد گرفت و یافته‌های‌شان را نیز با مردم در میان خواهند گذاشت.

فرید حمیدی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مردم، نهادهای مدنی و اعضای جنبش روشنایی باید با کمیسیون در بخش شریک‌سازی معلومات هم‌کاری نمایند.

آقای حمیدی گفت که پس از تحقیقات شفاف، عادلانه و همه جانبه، مردم افغانستان از نتایج و یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد این قضیه با خبر خواهند شد.

دستور تشکیل این کمیسیون را رییس جمهور غنی پس از ان داد که شنبۀ هفتۀ جاری مهاجمان انتحاری معترضان مربوط به جنبش روشنایی را در چوک ده‌مزنگ که پس ازحمله چوک شهدا نام‌گذاری شده، هدف قرار داند.

این کمیسیون ۱۳ عضو از ارگان‌های مختلف امنیتی، قضایی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و مجلس نماینده‌گان تشکیل شده‌است.

در این حمله که گروه داعش مسؤولیت آن را به دوش گرفت بیش از ۸۰ تن کشته شدند و نزدیک به ۲۴۰ نفر دیگر نیز زخمی گردیدند.

پس از اظهارات رییس جمهور مبنی بر برخورد قانونی با افرادی که در این قضیه سهل‌انگاری کرده باشند، دادستان کل نیز به این موضوع تاکید کرد.