37203

حکومت ترکیه سایت افشاگر ویکی لیکس را به دنبال نشر ایمیل‌های حزب حاکم پس از کودتای نافرجام در آن کشور، مسدود کرده‌است.

ویکی لیکس یک روز پیش اعلام کرد که مدارکی شامل هزارها ایمیل حزب عدالت و توسعه و گفت‌گوهای دجیتالی مربوط به این حزب را در پیوند به کودتای ترکیه نشر خواهد کرد.

اکنون رسانه‌های غربی گزارش می‌دهد که سایت ویکی لیکس بیش از ۲۹۴هزار ایمیل حزب عدالت و توسعه را که یک هفته پیش از کودتای ناکام در ترکیه رد و بدل شده، نشر کرده‌‌است.

این سایت گفت‌گوهای دجیتالی را در اختیار عامه قرار داده اما هم‌زمان حکومت ترکیه ویکی لیکس را در این کشور مسدود کرده‌است.

رسانه‌ها می‌گویند انتظار می‌رود مدارک دیگری نیز در اختیار ویکی لیکس است که به خاطر نشر آن‌ها به تدریج، برنامه‌ریزی شده‌است.

ویکی لیکس می‌گوید ایمیل‌هایی را که نشر کرده آدرس‌شان در پای‌گاه انترنیتی حزب عدالت و توسعۀ ترکیه ثبت است و بیش‌تر این ایمیل‌ها در بارۀ روابط با جهان و سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه می‌باشد.

یک روز پیش ویکی لیکس اعلام کرد که اسنادی را در پیوند به کودتای ترکیه اعلام خواهد کرد که امکان دارد حکومت ترکیه این سایت را بسته کند اما مردم ترکیه می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای ضد فلتر، این معلومات را به دست آورند.