CndbQrBWgAAVXB9

پارلمان افغانستان از عمل‌کرد حکومت و هم‌چنان مردم ترکیه علیه کودتاچیان به خاطر سقوط حکومتِ به رهبری طیب اردوغان، استقبال به عمل آورد.

شب گذشته در کشور ترکیه علیه حکومت این کشور کودتایی راه‌اندازی گردید که گفته می‌شود هنوز ادامه دارد و در نتیجه رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور از هوادارانش خواست تا به خیابان بریزند و علیه کودتاچیان قرار گیرند.

در پی درگیری میان کودتاچیان و هواداران حکومت این کشور بیش از ۶۰ تن کشته شده‌اند و مقام‌های ترکی اعلام کردند که کودتا رو به شکست است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان امروز در نشست عمومی مجلس گفت تعدادی از نظامیان ارتش ترکیه تلاش کردند دست به کودتا بزنند که الحمد لله به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت از دیموکراسی و حکومت منتخب‌شان، این کودتا به ناکامی انجامید.

رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان گفت این نه تنها خبر خوش به ملت ترکیه، بل که به تمام جهان اسلام و امت مسلمه است و به همه امت مسلمه مبارک می‌گوییم که به ناکامی انجامید.

شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز با استقبال از عمل‌کرد حکومت و مردم ترکیه علیه کودتاچیان، خواهان صدور اعلامیه‌یی در این مورد گردیدند.

سید جمال فکوری بهشتی، یک‌تن از اعضای مجلس گفت که مردم ترکیه با آمدن در صحنه خودشان را قربانی کردند و جلو کودتاچیان را گرفتند که از این شیوۀ دیموکراسی حمایت می‌کنیم و باید اعلامیه‌یی به حمایت از حکومت ترکیه صادر کنیم.