explosion-in-kabul

گزارش‌ها از پایتخت کشور می‌رسانند که یک انفجار صبح امروز در شهر کابل رخ داده‌است.

حدود ساعت هفت صبح امروز یک انفجار در منطقۀ بگرامی شهر کابل رخ داده‌است.

این روی‌داد ناشی از انفجار یک ماین مقناطیسی بوده که در یک موتر پولیس کارگذاری شده‌است.

مسؤولان امنیتی تا کنون در مورد تلفات ناشی از این روی‌داد در نزدیک شهرک امنیت چیزی نمی‌گویند اما شاهدان عینی گفته‌اند تلفاتی از آن به جا مانده‌است.

مسؤولیت این روی‌داد را تا به حال هیچ گروهی به دوش نگرفته‌است.

این در حالی‌ست که در هفته‌های گذشته پایتخت افغانستان باز هم شاهد یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های هراس‌افگنانه بود.

در حملۀ انتحاریی که حدود دو هفته پیش بالای کاروان نیروهای پولیس در کابل که از اکادمی پولیس میدان وردک فارغ گردیده بودند، حدود ۴۰ تن کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی گردیدند.