drone-strike

گزارش‌ها از ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می‌رسانند که چهار تن از افراد گروه داعش در این ولایت کشته شده‌اند.

دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید این افراد داعش در ولسوالی کوت کشته شده‌اند.

این افراد گروه داعش در منطقۀ پرشاه خیل ولسوالی کوت هدف حملۀ هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی کشته شده‌اند.

این حمله ناوقت روز گذشته انجام شده و شماری از جنگ‌افزارهای گروه داعش تخریب گردیده‌است.

دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار می‌گوید در این حمله به غیر نظامیان هیچ آسیبی نرسیده‌است.

ولسوالی کوت پس از ولسوالی اچین دومین ولسوالیی‌ست که گروه داعش در آن به گونۀ گسترده فعالیت دارد.