taliban2

طالبان پس از گزارش‌ها در مورد افزایش صلاحیت‌های جنگی نیروهای امریکایر در افغانستان مبنی بر هم‌کاری با نیروهای افغان در میدان نبرد، واکنش نشان دادند.

در اعلامیه‌یی که از سوی این گروه به نشر رسیده با یادآوری این مطلب گفته شده که اگر امریکا می‌خواهد نیروهایش را در میدان نبرد بیش‌تر بسازد مصارفش را بی‌جای افزایش می‌دهد.

در اعلامیۀ طالبان خطاب به امریکا گفته شده که امارت اسلامی را در منطقه به عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی مشروع ببیند تا از مصارف خلاص گردد.

طالبان می‌گویند در سنگرهای‌شان ایستاده و زورآزمایی را ادامه خواهند داد.

این در حالی‌ست که اخیرا بارک اوباما، رییس جمهور امریکا صلاحیت‌های نیروهایش را که پیش از این در سطح آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان گفته شده بود بیش‌تر کرد.

بارک اوباما دستور داد که نیروهایش در نبردها با نیروهای افغان هم‌کاری کنند و این موضوع مورد استقبال نهادهای امنیتی و حکومت افغانستان قرار گرفت.