Taliban-militants

دست کم ۲۵ تن از اعضای گروه طالبان به شمول سه فرمان‌ده‌شان در جنوب افغانستان در درگیری با نیروهای امنیتی کشور کشته شدند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید در عملیاتی زیر نام خنجر که از سوی قول اردوی ۲۱۵ میوند راه‌اندازی گردید، در ولسوالی مارجه ۲۲ تن از افراد طالبان کشته شدند.

در این میان حاجی رحمت‌الله مسؤول عدلی و قضایی و مولوی حمیدی مسؤول نظامی طالبان برای ولسوالی مارجه نیز در جمع کشته شده‌گان اند و سه نفرشان زخمی شده‌اند.

هم‌چنان در یک عملیات جداگانه توسط نیروهای قول اردوی ۲۱۵ میوند در ساحۀ پمپ حاجی قیوم ولسوالی گرشک سه طالب کشته و دونفر دیگرشان زخمی گردیده‌اند.

در این جمع به نام مهاجر، یک سردستۀ دیگر طالبان نیز در میان کشته‌شده‌گان در ولسوالی گرشک شامل است.

وزارت دفاع می‌گوید در این درگیری‌ها به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هیچ آسیبی نرسیده‌است.

ولایت هلمند از جمله ولایت‌های ناامن در جنوب افغانستان است و طالبان به گونۀ گسترده در آن فعالیت دارند.

ولایت هلمند سال گذشته شاهد درگیری‌های زیادی بود و در سال جاری نیز فعالیت طالبان به گونۀ چشم‌گیری در آن مشهود است.