- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

مصاحبه با استاد اکبر روشن

Ostand Akbar Roshan [1]

استاد اکبر روشن یکی از چهره های نامدار و شناخته شده کشور ماست که سالهاست در جرمنی زندگی میکند و اما هر سال بدون وقفه یکی یا دو بار به مزار شریف بقصد زیارت و دیدن دوستان آمده یادو خاطره گذشته را زنده می سازد.

استاد اکبر روشن در دهه چهل هنرمند محبوب و چهره دستی بود که بین اقشار مختلف مردم مزار شریف هواخواهان بیشمار داشت بلکه اکثریت مردم بلخ بشخصیت او بر هنر والای او احترام و علاقه داشتند.

درین روز ها که استاد روشن یکبار دیگر بمزار شریف آمده خبرنگارخامه پرس مصاحبۀ با ایشان انجام داده که خدمت خواننده گان گرامی تقدیم میگردد.

پرسش: جناب استاد! یکبار دیگر بمزارشریف خوش آمدید میخواهم احساس شما را از دیدن مزار و مزاریان و علاقه مندان تان که در سالهای گذشته به هنر شما عشق میورزیدند و علاقه داشتند بیان کنید؟

پاسخ : خوشحال استم که اینک بار دیگر در شهر مزارشریف استم من مزار را دوست دارم و این شهرِ عظیم را به قیمت جوانی ام خریده ام و جوانی ام را در این شهر سپری کرده ام؛ به مردم مزار، عشق و احترام دارم و برخی از انسانهایی که زیاد دوست دارم مانند عتیق جان که با وجود بیماریی که دارد با تمام وجودش می خواند و همچنان استاد بهاءالدین که انگشتانش روی تارهای تنبور محشر میکنند ….. عشق من نسبت به این شهر تاحدی است که آرزو دارم « مزارم » در « مزار» باشد .

پرسش: شما چند سال قبل از وطن مهاجرت کردید و انگیزه مهاجرت شما چه بود؟

پاسخ :من در سال « ۱۹۸۰» یعنی حدود ۳۳ سال پیش کوله بار سفر بر دوش گذاشتم و راهی دیار غربت شدم و تاهنوز در دیار غربت هیچگاهی نفس راحت نکشیده ام چون همیشه عشق برگشت به وطن در وجودم مستولی بوده است و این عشق باعث میشده که هر سال به بهانه های گوناگون یکی دوبار به افغانستان سر بزنم و هوای سبز مزار را مزه کنم . البته انگیزه کوچ من نامساعد بودن شرایط آنزمان برای زنده گی در این دیار بود که باعث شد این خاک بلورین را ترک کنم.

پرسش:درین روزها که شما بوطن آمدید وضعیت هنر را که حتماً از طریق تلویزیونها به چگونه گی آن پی برده باشید در چه معیاری می یابید؟

پاسخ : در شرایط حاضر، تیاتری که من میخواهم در مزار شریف وجود ندارد تا در باره آن نظری داشته باشم .

پرسش:میخواهم بدانم نظر شما پیرامون هنر تئاتر و نمایش روی سن در شرایط موجود که مردم بجای رفتن به سالون های تئاتر و سینما در منازل خود به تماشا می نشینند چست؟

پاسخ : خوب اگر تیاتر به آن معنایی که من در نظر دارم ـ در این شهر وجود میداشت طبیعی بود که مردم به تماشای آن میرفتند چون تیاتر پدیده جذاب، مفید و سرگرم کننده یی است، با دریغ وقتی این گونه تیاتر نباشد مردم لاجرم به تماشای تلویزیون می پردازند، اما من امیدوارم که در تلویزیون ها برنامه های مفید و ارزشمند ساخته شود به خصوص برنامه هایی که باعث رشد افکار و ذهن اطفال شود اگر مردم بتوانند برنامه های سازنده و مفید را از تلویزیون تماشا کنند خیلی خوب خواهد بود.

پرسش:طوریکه میدانیم شما در دهه چهل شمسی در مزار شریف تئاتربیدار ننداری را تاسیس نمودید که در تاریخ کشور از محبوبیت و جذابیت خاص برخوردار بود لطفاً پیرامون بیدار ننداری و خدمات هنری آن توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ : زمانیکه تیاتر در بلخ آغاز به کار کرده بود ما برخی از مشهورترین درامه های داخلی و خارجی را به نمایش می گذاشتیم مانند نمایشنامه « مولییر»، « شکسپیر» و نمایش¬هایی از استاد سید مقدس نگاه، استاد قیوم بسیط و ترجمه¬هایی از استاد رونق همچنان نمایش هایی از استاد رشید لطیفی را …. وقتی نمایشنامه «مولییر» به کمک و ترجمه استاد محمد علی رونق در افغانستان پیاده شد، در ایران بسیاری این نمایش را نمی شناختند و آن را پیاده نکرده بودند این یک افتخار و ارزش بزرگ است؛ به هر صورت قابل یادآوری میدانم که نمایشات ما با دیکور، لباس و مشق و تمرین های جدی ارایه میشد و این باعث میشد که با استقبال گرم مردم هنردوست این سرزمین باستانی رو به رو شود.
در آنزمان هنر به مثابه هنر در چوکات هنر به مردم هنر دوست عرضه میشد و در آنزمان هنر بازیچه دست شیاطین نبود .

پرسش:پیام شما برای مردم مزار شریف خصوصاً نسل جوان چیست؟

پاسخ :  مردم باییست باسواد باشند درس بخوانند و علم بیاموزند چون تا سواد نباشد و مردم آگاه نشوند کار بجایی نخواهد رسید.

سراج الدین انتظار/ مزار شریف_ خامه پرس