sdfa

نیروهای ارتش ملی افغانستان در جنوب کشور یک زندان طالبان را در اختیار گرفته و چندین تن از زندانیان را از آن آزاد کرده‌اند.

وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید نیروهای ارتش به هدف تصرف این زندان در دوروز اول ماه حمل عملیاتی را راه‌اندازی کردند.

این زندان که در مکتب شورکی ولسوالی نهر سراج توسط ملا عبدالباری ذاکر، یک‌تن از فرمان‌دهان طالبان ساخته شده بود به دست نیروهای امنیتی افتیده‌است.

وزارت دفاع می‌گوید ۱۶ تن از شهروندان از این زندان آزاد گردیدند و هم‌چنان ۱۷ هراس‌افگن به شمول شش انتحارکننده کشته شده‌اند.

این در حالی‌ست ک سال گذشته نیز نیروهای امنیتی کشور در دو اقدام جداگانه با تفاوت زمانی چندماه دو زندان طالبان را تصرف کرده و ده‌ها نفر از نظامیان و غیر نظامیان را آزاد نمودند.