drone-strike

دست کم 17 تن از اعضای مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش به اثر یک حملۀ هوایی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند.

وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید این روی‌داد پس از چاشت روز گذشته در ولسوالی ده بالای ننگرهار رخ داده‌است.

در این روی‌داد هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای حمایت قاطع گروه داعش را هشت بار هدف قرار داده‌‌اند که در نتیجه 17 نفرشان کشته شده‌اند.

این در حالی‌ست که 10 تن دیگر از اعضای گروه داعش روز جمعه در یک حملۀ مشابه با یک فرمان‌دۀ کلیدی‌شان در ولسوالی اچین کشته شدند.

ننگرهار، ولایتی که اخیرا به کلیدی‌ترین پناه‌گاه‌های گروه داعش در افغانستان تبدیل شده و این گروه توانسته تا به حال جای پایی برای خودش درست کند.

پیش از این جان کمپبل، فرمان‌دۀ نیروهای امریکایی در افغانستان گفته بود که جنگ‌جویان خارجی گروه داعش می‌خواهند در ننگرهار پناه‌گاه ایجاد کنند.

با آن هم نیروهای امنیتی به شدت با این گروه در بخش‌هایی از ننگرهار سرگرم نبرد اند و در چند ماه اخیر تا کنون نیروهای خارجی نیز چندین حملۀ هوایی بالای این گروه انجام داده‌اند.